Projekt NORDUNG

Omdrejningspunktet for projekt Nordisk perspektiv i ungdomsuddannelserne (NORDUNG) er at udvikle undervisningsforløb, som kan støtte lærere i at arbejde med det nordiske perspektiv i fag som historie, samfundsfag, geografi, biologi samt i sprogfagene på Nordens gymnasier. Undervejs skal lærere og elever fra Danmark, Norge, Sverige og Færøerne udvikle, afprøve og kvalificere forløbene, som efterfølgende stilles til rådighed for alle lærere i Norden. Læs projektansøgningen.

Eksempler på fokusområder

 • Klima- og miljøbevidsthed, som den afspejles i litteratur, biologifaget og samfundsfag
 • Identitetspolitik: Er den nordiske debat anderledes end den amerikanske – er der forskelle landene imellem? Perspektiver fra diskursanalyse, historie og samfundsvidenskaberne
 • Køn og identitet som f.eks. tematiseret i den moderne klassiker SKAM og andre ungdomsserier (Lovleg, Salsa, Doggystyle mm)
 • Amerikaniseringens epoke – i Norden, set fra historiefaget og engelsk
 • Fortiden i nutiden i de respektive nordiske lande, forstået som sammenligning af de forståelsesformer vi anlægger på egen historie
 • Nordiske kortfilm som genre, set fra film- og mediefaget
 • Internationalisering og nordificering, set fra geografi, modersmålsfagene og historie
 • Indvandring og integration i Norden, ligheder, forskelle og erfaringer, set fra samfundsfag, historie og modersmålsfag
 • Nordens sprog som ressource for fælles forståelse, set fra modersmålsfagene og naturvidenskaberne
 • Oversættelse af nordiske mesterværker til andre nordiske sprog, set fra modersmålsfagene og fremmedsprogsfagene.

Støttet af

 A.P. Møller Fonden

Projektperiode: 
1. juli 2023 - 30. juni 2026

Projektledelse: 

Samarbejdspartnere

Norden i Skolen v. Foreningerne Norden, som vil formidle de nye undervisningsforløb og materialer til undervisere over hele Norden.

25 gymnasier

Det gælder om at få unge til at opleve hele Norden som deres kulturelle hjemmebase [...] Sammen er vi ikke små, men store og stærke med en velfungerende og respekteret samfundsmodel og verdenskendte kunstnere, film, musik, design og håndværk, inkl. nordisk madkunst. Hvad der mangler, er en nordisk bevidsthed om den fælles kultur og de værdier, som bærer det hele.

Bertel Haarder, tidl. minister og medlem af initiativgruppen

Presse

Pilotprojekt

Projektet indledes med halvårigt pilotprojekt, som arbejder med danske, svenske og norske ungdomsuddannelser. Det indeholder udvikling af forsøgsundervisningsforløb, identifikation af andre ressourcepersoner, især i den del af Norden, som ikke er med i det indledende pilotprojekt, og udarbejdelse af nye typer af undervisningsmateriale (analogt og digitalt) samt vurdering af mulighederne for ny udnyttelse af allerede foreliggende materiale.

Hovedprojekt

I hovedprojektet opskaleres indsatsen til 25 skoler. Vi satser her på at få flere lande og flere uddannelsestyper repræsenteret, så indsatsen kan få mest mulig repræsentativitet og  gennemslagskraft.

Samtidig følges de udvalgte klasser og fag gennem størstedelen af 2½ år, så der bliver mulighed for at indregne ændringer undervejs og at udvikle projektet, så det omfatter flest mulige læringssituationer.

Styregruppe

 • Bertel Haarder, fhv. minister
 • Jens Hestbech, lektor emeritus, Christianshavns Gymnasium
 • Erik Skyum-Nielsen, lektor, NORS
 • Bergur Rønne Moberg, lektor, projektleder, NORS
 • Malene Monka, lektor, medlem af daglig ledelse, NORS
 • Thomas Rathlev Henriksen, Norden i Skolen
 • Ane Qvortrup, professor, center for gymnasiepædagogik, SDU
 • Anne Marie Mai, professor, SDU
 • Frans Gregersen, professor emeritus, NORS (formand)

Opslag - projektkoordinator

NB - ansøgningsfrist var 16. maj 2023

Specialkonsulent til daglig ledelse og styring af projekt NORDUNG